Bylauget / Medlemsskab

Medlemsskab

Som betalende medlem af bylauget støtter man bylaugets arbejde, og pengene går direkte til arrangementer for byens borgere.
Et familiemedlemsskab koster 100kr, og pengene kan betales direkte til et bylaugsmedlem, eller indsættes på:
reg. nr: 1551 konto nr: 4412344782