Næstelsø og omegn / Næstelsø by

Næstelsø by

Næstelsø by historie kan man læse om i bøgerne Næstelsø Bys historie del 1 og 2
 
 
Bestilling: margit@jubii.dk
 
Anmeldelse af Næstelsø Bys historie. Næstelsø Sogns historie 2.del
Kilde: http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/okj_naestelsoe_bd2.htm

Næstelsø By´s Historie

- Næstelsø Sogns Historie 2.Del

Af Lene Tranberg, cand. mag. i historie og dansk

Også lokalhistorie kan selvsagt formidles meget forskelligt. Nogle lokalhistoriske udgivelser koncentrerer sig snævert og dybdegående om de lokale forhold, mens andre i højere grad beskriver det lokale i sammenhæng med det nationale og det globale. Og nogle lokalhistorikere beretter levende og underholdende om lokalsamfundet og dets mennesker, mens andre langt mere nøgternt og kildenært gengiver de pågældende fakta.

Ole Krogh Jensens Næstelsø By´s Historie. Næstelsø Sogns Historie 2. Del hører til den kategori af lokalhistoriske udgivelser, der må betegnes som et opslagsværk, der skildrer lokalsamfundets forhold meget faktuelt og detaljeret og med næsten ensidig fokus på det lokale.

Næstelsø Sogn ligger få kilometer fra Næstved. Ole Krogh Jensen var med til at udgive Næstelsø Sogns Historie.1. del tilbage i 1984, der skildrede livet i sognet i 1800- og 1900-tallet med hovedvægt på de lokale institutioner og foreninger.

I Næstelsø By´s Historie. Næstelsø Sogns Historie 2. Del beskriver Ole Krogh Jensen hovedsageligt de enkelte gårde og huse og deres beboeres historie i en række fint og logisk sammenhængende afsnit. Det første afsnit gengiver Næstelsøs gårde og huses udvikling fra stenalderen til middelalderen, mens de næste to skildrer gårdenes historie frem til 1664 og frem til nutiden. Herefter beskrives henholdsvis husenes historie fra 1584 og frem til nutiden, Næstelsøs nyere huses historie samt Næstelsøs udskiftning i 1794. I forhold til dette indhold virker bogens sidste to korte afsnit om Næstelsøs fortid som garnisonsby under Englandskrigene og byens menighedsråd irrelevante og malplacerede.

Men bogen bygger på et meget flot og grundigt arkivarbejde. Det er meget imponerende, at Ole Krogh Jensen tydeligvis på dygtig vis har arbejdet sig igennem og kortlagt samtlige oplysninger fra alle arkivalier, der kunne være relevante: kirkebøger, folketællinger, brandtaksationer, kommissions- og skifteprotokoller, lokales erindringer og lignende.

Og på baggrund heraf gengiver han sine kilder grundigt og præcist. Men det bliver lige nøgternt og detaljeret nok. Læseren kommer til at savne en selvstændig og levende fortællerstemme. Oplysningerne fra kirkebøgerne, folketællingerne og de andre kilder er lidt for omfattende og direkte gengivet. Og også de meget lange citater fra erindringerne kunne forfatteren med stor fordel have droppet for i stedet selv med egne ord at have fortalt erindringernes gode historier.

Desuden er det synd, at korrekturlæseren ikke har fået rettet et mindre antal stave- og trykfejl. Værst er selvfølgelig stavefejlen i bogens titel: By´s, som er engelsk og ikke dansk ejefald.

På baggrund af alt dette må det sluttes, at den almindelige historie- eller lokalhistorieinteresserede uden tilknytning til Næstelsø ikke vil få meget ud af at læse Næstelsø By´s Historie. Dertil er udgivelsen alt for meget en endeløs opremsning af matrikelnumre, årstal og navne. Der er simpelt hen ikke nok perspektiver og gode fortællinger om livet som det levedes til at fastholde ikke-lokale læseres interesse.

Men i stedet henvender udgivelsen sig absolut til den lokale eller slægtsforskeren, der vil beskæftige sig med sit område, sin gård, sit hus eller sin slægtning fra Næstelsø. For disse få mennesker må bogen så også med sine grundige undersøgelser og redegørelser siges at være en ganske fremragende og særdeles nyttig og anvendelig indgang og informationskilde.