Bylauget

Næstelsø bylaug er for alle beboere i Næstelsø.
 
Bylauget ledes af en gruppe frivillige borgere, der er valgt ved generalforsamlingen. I daglig tale "bylauget". Bylauget har valgt ikke at have en olderman, men i stedet at fordele oldermandens funktioner imellem sig.
 
Bylauget 2017 består af:

Navn:                                    Opgave:                                  Kontakt info:

Jesper Lund Hougaard -  Kasser                                   Næstelsø Kirkestræde 6a
                                                                                               tlf: 50404628
                                                                                               mail: jeho@km.dk

Jannie Kristensen -           Medlem                                 Næstelsø Kirkestræde 6b
                                                                                              tlf: 27583524
                                                                                              mail: jsnnie68@gmail.com  

Hans R. Hansen -              Myndigheds kontakt etc     Præstø Landevej 1
                                                                                               tlf: 30359693
                                                                                               mail: rasmir@mail.tele.dk

Jens Anker Willumsen -   Ungegruppen                       Næstelsø Præstemark 4
                                                                                               tlf: 26350082  

Casper Bjerre -                   Webmaster                           Næstelsø Kirkestræde 2
                                                                                               tlf: 25360526
                                                                                               mail: casperbjerre@gmail.com
 
Marianne Egelund Jørgensen- Medlem                        Næstelsø Præstemark 18
                                                                                               tlf: 25135351
  
Der ud over har vi en "flagmand" Leif Mogensen, som varetager opgaven med at hejse flaget ved Vesterhavet på flagdagene.