Bylauget

Næstelsø bylaug er for alle beboere i Næstelsø.
 
Bylauget ledes af en gruppe frivillige borgere, der er valgt ved generalforsamlingen. I daglig tale "bylauget". Bylauget har valgt ikke at have en olderman, men i stedet at fordele oldermandens funktioner imellem sig.
 
Bylauget 2020 består af:

Navn:                                    Opgave:                                  Kontakt info:

Jesper Lund Hougaard -  Kasser                       Næstelsø Kirkestræde 6a
                                                                           Tlf: 50404628
                                                                           jeho@km.dk

Jannie Kristensen - Medlem                              Næstelsø Kirkestræde 6b
                                                                           Tlf: 27583524
                                                                           jsnnie68@gmail.com  

Jens Anker Willumsen - Medlem                        Næstelsø Præstemark 4
                                                                            Tlf: 26350082  

Casper Bjerre - Webmaster                                Næstelsø Kirkestræde 2
                                                                            Tlf: 25360526
                                                                            casperbjerre@gmail.com            
 
Marianne Egelund Jørgensen- Medlem              Næstelsø Præstemark 18
                                                                            Tlf: 25135351
 
Brian Mærsk- Medlem                                         Holmevej 6
                                                                            Tlf: 40264609
                                                                            brian@tjab.dk
  
Der ud over har vi en "flagmand" Leif Mogensen, som varetager opgaven med at hejse flaget ved Vesterhavet på flagdagene.