Velkommen til Næstelsø og Næstelsø bylaugs hjemmeside

 
Næstelsø er en lille by på ca. 100 husstande (inkl. opland), fordelt på selve Næstelsø by,  området mod landevejen i daglig tale kaldet "Chicago", samt nogle mindre veje rundt om byen.
Næstelsø og omegn er en aktiv lille by, med godt sammenhold og en god sammensætning af unge og ældre og børnefamilier. 
Næstelsø har et aktivt bylaug, som står for at arrangere sociale arrangementer for byens borgere, f.eks. sommerfest, fællesspisninger, høstfest og juletræstænding (se kalenderen for kommende arrangementer). 
Sammen med Brandelev og Bonderup har Næstelsø en ungeklub, NBB ungeklub, for byernes yngre beboere (se kalenderen for kommende arrangementer for ungeklubben).  
Næstelsø Bylaug udsender et nyhedsbrev flere gange om året, som bylaugets medlemmer uddeler til alle husstandene i bylaugets område. Nyhedsbrevene indeholder bla info om kommende arrangementer, og kan også findes på denne hjemmeside.
I Næstelsø by er der en sportsplads, som administreres af Næstved Kommune. Sportspladsen bruges primært til petanque, kroket og hundetræning. Når de faste brugere ikke benytter pladsen er der mulighed for boldspil (håndboldmål) og grillarrangementer.
Vi byder alle velkomne til Næstelsø, især nye beboere. 
Under fanen "Bylauget" findes kontakt muligheder på bylaugets medlemmer, som er mere end glade for at svare på eventuelle spørgsmål.
 
Velkommen til skønne Næstelsø,
 
 
Hilsen Bylauget
 
 
Find os på  
 
  
 
Der forefindes hjertestarter i
Næstelsø ved hoveddøren
på Marjatta institutionen
Mariahaven, Holmevej 28.
 
 

Kommende arrangementer i bylauget og ungeklubben

date Tirsdag d. 8. marts 2022
time 19:00 - 20:30
venue Menighedssalen
description Velkommen til den årlige generalforsamling i Næstelsø Bylaug.
I Næstelsø Bylaug arrangerer sociale arrangementer for byens borgere, og er bindeled imelllem Næstelsø og byens interessenter.
Vi er pt 5 personer i bylauget, og ville meget gerne have endnu et par personer med, så vi kan lave endnu bedre arrangementer for byens borgere. Så skulle der være nogen derude der kunne tænke sig dette, så hold jer endeligt ikke tilbage:)
Vel mødt til årets generalforsamling:)
Med venlig hilsen
Næstelsø Bylaug

Billeder

Hvis du vil se billeder fra tidligere arrangementer, så klik ind:
 
Der er mange flere billeder fra arrangementer at finde på vores facebook side.